Stavební překlady

Ceník stavebních překladů a překladů pro architekty

Co překládáme a za kolik? Kontrola rodilého mluvčího i stavebního odborníka či architekta...


1) Dokumenty právního charakteru 1 Kč - 5 Kč / slovo
2) Dokumenty s podpisem a důležité doklady 1,6 Kč - 3,9 Kč / slovo
3) Výkresy a dokumenty s omezeným počtem slov 1,6 Kč - 3,9 Kč / slovo
4) Ostatní dokumenty - 0,95 - 1,8 Kč / slovo


Ceny stavebních překladů


1) Překlady dokladů - 1,6 - 4 Kč / slovo
- překlady dokladové části - výpis z živnostenského rejstříku projektanta
- překlady osvědčení o autorizaci projektanta
- další doklady


2) Překlady dokumentace pro územní řízení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. - 1,6 Kč - 3,9 Kč / slovo
- překlady úvodních údajů
- překlady zásad organizace výstavby - technická zpráva
- překlady situace staveniště
- překlady průvodní zprávy
- překlady souhrnných technických zpráv
- překlady výkresové dokumentace a dokladová části
- překlady situace stavby - zákres stavby do katastrální mapy
- překlady koordinační situace s napojením stavby na inženýrské sítě
- překlady průkazu energetické náročnosti budovy
- a další stavební překlady


3) Překlady dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. - 1,6 Kč - 3,9 Kč  / slovo
- překlady průvodní zprávy
- překlady souhrnné technické zprávy
- překlady situace stavby - zákres stavby do katastrální mapy
- překlady koordinační situace s napojením stavby na inženýrské sítě
- překlady dokladové části - výpis z živnostenského rejstříku projektanta
- překlady průkazu energetické náročnosti budovy
- a další stavební překlady.

4) Překlady dokumentace pro provedení stavby - 1,6 Kč - 3,9 Kč / slovo
- překlady dokumentace stavby
- překlady architektonické a stavebně technické řešení
- překlady technické zprávy
- překlady půdorysu základů
- překlady půdorysu suterénu, přízemí, patra, podkroví a půdorysu střechy
- překlady pohledů (severní, jižní, východní, západní)


4.1) Stavebně konstrukční část - 1,6 Kč - 3,9 Kč / slovo
- překlady technické zprávy
- překlady statického výpočtu
- překlady výkresu krovu
- překlady výkresu skladby stropu
- překlady výkresu tvaru betonových konstrukcí


4.2) Požárně bezpečnostní řešení - 0,6 Kč - 2,9 Kč / slovo
- překlady technické zprávy
- překlady výkresu požárně nebezpečného prostoru (odstupové vzdálenosti)


4.3) Technika prostředí staveb - 1,6 Kč - 3,9 Kč / slovo
- překlady technických zpráv
- překlady výkresu vnitřního vodovodu
- překlady výkresu vnitřní kanalizace
- překlady výkresu vytápění
- překlady výkresu silnoproudých rozvodů
- překlady výkresu slaboproudých rozvodů
- překlady výkresu jímací a zemnící soustavy
- překlady výkresu vnitřního plynovodu


5) Překlady výrobní dokumentace - 1,8 Kč - 4,1 Kč / slovo
- staveništní prefabrikáty
- okna
- dveře
- nábytek
- atypické prvky podle představ architekta
- další prvky


6) Překlady realizační dokumentace stavby - 1,8 Kč - 3,7 Kč / slovo
- překlady podkladů pro provedení (realizaci stavby)
- překlady dokumentace skutečného provedení stavby
- překlady dokumentace zachycení konečného stavu stavby


7) Speciální překlady - 1,2 Kč - 3 Kč / slovo
- zdravotně technické instalace (voda, vytápění, kanalizace), elektro a plyn
- další speciální překladyZa příplatek

Kontrola překladu rodilým mluvčím
- čeština/slovenština 1 Kč / slovo
- překlady angličtiny 1 Kč / slovo
- překlady psané latinkou 1,3 Kč / slovo
- překlady nepsané latinkou 1,9 Kč / slovo

Kontrola překladu stavebním odborníkem k překladům od naší společnosti
- čeština/slovenština 0,75 Kč / slovo
- překlady angličtiny 0,75 Kč / slovo
- překlady psané latinkou 1,3 Kč / slovo
- překlady nepsané latinkou 1,5 Kč / slovo

Kontrola překladu stavebním odborníkem k překladům od jiné společnosti
- čeština/slovenština 3 Kč / slovo
- překlady angličtiny 3,4 Kč / slovo
- překlady psané latinkou 5 Kč / slovo
- překlady nepsané latinkou 7,5 Kč / slovo

Kontrola překladu advokátní kanceláří pro správnou právní legislativu dané země
- čeština/slovenština 1,75 Kč / slovo
- překlady angličtiny 4,75 Kč / slovo
- překlady psané latinkou 6,3 Kč / slovo
- překlady nepsané latinkou 10,5 Kč / slovo min. 2.000 Kč

* Ceny jsou platné ve vybraných jazycích při překladu do českého jazyka

 

 

Návrat na titulní stránka
a nestavební překlady

Přehled jazyků:
  stavební překlad angličtinyUS Anglicky (americká angličtina)
  preklad do litevstiny, preklady do litevstiny, preklad litevstina, preklady litevstinaEN Anglicky (britská angličtina)
  překlad do litevštiny, překlady do litevštiny, překlad stavebnictví, překlady stavebnictvíCS Česky
  překlad do litevštiny, překlady do litevštiny, překlad stavebnictví, překlady stavebnictvíZH Čínsky
  tlumoceni do litevstiny, tlumoceni do litevstiny, tlumoceni litevstina, tlumoceni litevstinaDE Německy
  tlumoceni do litevstiny, tlumoceni do litevstiny, tlumoceni litevstina, tlumoceni litevstinaRU Rusky
  stavební překlady, stavební překlady, tlumočení stavebnictví, tlumočení stavebnictvíES Španělsky
  stavební překlady, stavební překlady, tlumočení stavebnictví, tlumočení stavebnictvíSK Slovensky
a další

Ceny překladů
Ceny stavebních překladů (současná stránka)
Ceník dalších dokumentů

Objednat překlad nebo zjistit přesně cenu překladu

Objednávka a poptávka


Proč jsme nejlepší...
Ukázky - stavebních překladů

Špičkoví překladatelé - Pro překlady jsou vám k dispozici rodilí mluvčí v oboru stavebnictví i naše partnerská společnost v USA...

Chcete pracovat pro nás?
Jobs - Pokud chcete být překladatel nebo tlumočník a máte praxi v oblasti stavebnictví, rádi vás uvítáme.Kontakty

Překlady Praha: 211 221 468
Překlady Brno: 533 534 681
Překlady Ostrava: 59 51 72 819
Překlady Zlín: 57 111 2075
Překlady Plzeň: 377 477 720
Překlady Olomouc: 588 188 342
Překlady Liberec: 488 588 096


Otevírací doba:
Po-Ne 9:30 - 21:00

Email: prekladatelske@centrum.czReklamní sdělení:
- překladatelská agentura
- překladatelská agentura
- překladatelské služby
- překladatel