Stavební překlady

Stavební překlady a překlady pro architekty

Co překládáme a za kolik? Kontrola rodilého mluvčího i stavebního odborníka či architekta...

1) Dokumenty právního charakteru 1 Kč - 5 Kč / slovo
2) Dokumenty s podpisem a důležité doklady 1,6 Kč - 3,9 Kč / slovo
3) Výkresy a dokumenty s omezeným počtem slov 1,6 Kč - 3,9 Kč / slovo
4) Ostatní dokumenty - 0,95 - 1,8 Kč / slovo

Ceny stavebních překladů


1) Překlady dokladů - 1,6 - 4 Kč / slovo
- překlady dokladové části - výpis z živnostenského rejstříku projektanta
- překlady osvědčení o autorizaci projektanta
- další doklady


2) Překlady dokumentace pro územní řízení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. - 1,6 Kč - 3,9 Kč / slovo
- překlady úvodních údajů
- překlady zásad organizace výstavby - technická zpráva
- překlady situace staveniště
- překlady průvodní zprávy
- překlady souhrnných technických zpráv
- překlady výkresové dokumentace a dokladová části
- překlady situace stavby - zákres stavby do katastrální mapy
- překlady koordinační situace s napojením stavby na inženýrské sítě
- překlady průkazu energetické náročnosti budovy
- a další stavební překlady


3) Překlady dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. - 1,6 Kč - 3,9 Kč  / slovo
- překlady průvodní zprávy
- překlady souhrnné technické zprávy
- překlady situace stavby - zákres stavby do katastrální mapy
- překlady koordinační situace s napojením stavby na inženýrské sítě
- překlady dokladové části - výpis z živnostenského rejstříku projektanta
- překlady průkazu energetické náročnosti budovy
- a další stavební překlady.

4) Překlady dokumentace pro provedení stavby - 1,6 Kč - 3,9 Kč / slovo
- překlady dokumentace stavby
- překlady architektonické a stavebně technické řešení
- překlady technické zprávy
- překlady půdorysu základů
- překlady půdorysu suterénu, přízemí, patra, podkroví a půdorysu střechy
- překlady pohledů (severní, jižní, východní, západní)


4.1) Stavebně konstrukční část - 1,6 Kč - 3,9 Kč / slovo
- překlady technické zprávy
- překlady statického výpočtu
- překlady výkresu krovu
- překlady výkresu skladby stropu
- překlady výkresu tvaru betonových konstrukcí


4.2) Požárně bezpečnostní řešení - 0,6 Kč - 2,9 Kč / slovo
- překlady technické zprávy
- překlady výkresu požárně nebezpečného prostoru (odstupové vzdálenosti)


4.3) Technika prostředí staveb - 1,6 Kč - 3,9 Kč / slovo
- překlady technických zpráv
- překlady výkresu vnitřního vodovodu
- překlady výkresu vnitřní kanalizace
- překlady výkresu vytápění
- překlady výkresu silnoproudých rozvodů
- překlady výkresu slaboproudých rozvodů
- překlady výkresu jímací a zemnící soustavy
- překlady výkresu vnitřního plynovodu


5) Překlady výrobní dokumentace - 1,8 Kč - 4,1 Kč / slovo
- staveništní prefabrikáty
- okna
- dveře
- nábytek
- atypické prvky podle představ architekta
- další prvky


6) Překlady realizační dokumentace stavby - 1,8 Kč - 3,7 Kč / slovo
- překlady podkladů pro provedení (realizaci stavby)
- překlady dokumentace skutečného provedení stavby
- překlady dokumentace zachycení konečného stavu stavby


7) Speciální překlady - 1,2 Kč - 3 Kč / slovo
- zdravotně technické instalace (voda, vytápění, kanalizace), elektro a plyn
- další speciální překladyZa příplatek

Kontrola překladu rodilým mluvčím
- čeština/slovenština 1 Kč / slovo
- překlady angličtiny 1 Kč / slovo
- překlady psané latinkou 1,3 Kč / slovo
- překlady nepsané latinkou 1,9 Kč / slovo

Kontrola překladu stavebním odborníkem k překladům od naší společnosti
- čeština/slovenština 0,75 Kč / slovo
- překlady angličtiny 0,75 Kč / slovo
- překlady psané latinkou 1,3 Kč / slovo
- překlady nepsané latinkou 1,5 Kč / slovo

Kontrola překladu stavebním odborníkem k překladům od jiné společnosti
- čeština/slovenština 3 Kč / slovo
- překlady angličtiny 3,4 Kč / slovo
- překlady psané latinkou 5 Kč / slovo
- překlady nepsané latinkou 7,5 Kč / slovo

Kontrola překladu advokátní kanceláří pro správnou právní legislativu dané země
- čeština/slovenština 1,75 Kč / slovo
- překlady angličtiny 4,75 Kč / slovo
- překlady psané latinkou 6,3 Kč / slovo
- překlady nepsané latinkou 10,5 Kč / slovo min. 2.000 Kč

* Ceny jsou platné ve vybraných jazycích při překladu do českého jazyka


 

 
 

Tlumočení a překlady do jazyků:
  preklad stavebnictvi, preklady stavebnictvi, preklad stavebniny, preklady stavebnictviUS Anglicky (americká angličtina)
  preklad stavebnictvi, preklady stavebnictvi, preklad stavebniny, preklady stavebnictviEN Anglicky (britská angličtina)
  překlad do stavebniny, překlady do stavebniny, překlad stavebnictví, překlady stavebnictvíCS Česky
  překlad do stavebniny, překlady do stavebniny, překlad stavebnictví, překlady stavebnictvíZH Čínsky
  tlumoceni stavebnictvi, tlumoceni stavebnictvi, tlumoceni stavebniny, tlumoceni stavebninyDE Německy
  tlumoceni stavebnictvi, tlumoceni stavebnictvi, tlumoceni stavebniny, tlumoceni stavebninyRU Rusky
  tlumočení do stavebniny, tlumočení do stavebniny, tlumočení stavebnictví, tlumočení stavebnictvíES Španělsky
  tlumočení do stavebniny, tlumočení do stavebniny, tlumočení stavebnictví, tlumočení stavebnictvíSK Slovensky
a další

Odborné i neodborné texty
- Životopisy a doklady pro práci v zahraničí
- Stavební překlad
- Elektronika a výpočetní technika
- Manažerské překlady
- Překlad textu (i neodborné)
-
- a další překladatelské služby


Rozšířené služby
- Kontrola rodilým mluvčím (rodilý mluvčí nebo partnerská světová společnost Paramount Enterprises v USA)
- Zajistíme stylistickou a gramatickou korekturu textu.
- ZDARMA rychlopřeklad (překlady do 24 hodin) bez korektury
- Překladatelské služby do 400 jazyků
- Tlumočení do 30 jazyků

Rychlo-
objednávka:
- Překlady do angličtiny
- Překlady do češtiny
- DTP Služby
- Překlad, překlady

Ceny
Objednávka
Jazykový kurz
Kontakty
O nás
Home
Reference
Jobs

Pro korektury je Vám k dispozici rodilý překladel a naše partnerská společnost v USA Paramount Enterprises LLCReklamní sdělení:
- překladatelská agentura
- překladatelská agentura
- překladatelské služby
- překladatel