Přihláška

pro překladatele a tlumočníky

VYBERTE VŠECHNY PRACOVNÍ NÁPLNĚ, KTERÉ CHCETE VYKONÁVAT.
Překladatel
TlumočníkKONTAKTNÍ ÚDAJE
Jméno a příjmení
Adresa
Stát
Telefon
E-mail
Skype, ICQ
Číslo účtu pro zaslání plateb
Webové stránkyODPOVĚZTE NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY, PŘÍMO DO TEXTU.
 

JAZYK (češtinu neuvádějte, občané Slovenska slovenštinu uvádí)
Uvádějte pouze jazyky, které ovládáte jen na profesionální úrovni a ke kterým můžete doložit reference.
Hlavní cizí jazyk  
Úroveň znalosti jazyka  
Finanční ohodnocení za normostranu A4 Kč / Euro
   
   
Další cizí jazyk
Úroveň znalosti jazyka
Finanční ohodnocení za normostranu A4 Kč / Euro
   
   
Další cizí jazyk
Úroveň znalosti jazyka
Finanční ohodnocení za normostranu A4 Kč / Euro
   

Pokud chcete zaslat přílohu emailem, prosíme o zaslání na email: prekladatelske@centrum.cz